Bytový Dům Kladno
Bytový Dům Kladno

tvoří pomocí několika členitých samostatných budovy kompaktní městskou zástavbu s atraktivními sdílenými prostory uvnitř nově vzniklého vnitrobloku. Cílem návrhu bylo vytvořit současné městské bydlení reflektující základní kvality prostředí a požadavků na soukromí. Podstatou návrhu areálu je koncepční řešení jednotlivých venkovních prostor parteru s různou formou využití od „veřejného“ přes „polověřejný“ až po „soukromé“ zahrady s různou míru intimity a využití. Nový rezidenční areál má velikost městského bloku, které svým charakterem a prostorovým uspořádáním vytvářejí potenciál tzv. sousedského bydlení. Vyšší míra bezpečí i sociální kontrola těchto „polosoukromých“ prostorů s charakterem zahrady, doplněných o různá místa pro posezení, pobyt a vybavení pro děti. Navržený „městský blok“ je pak ohraničen jasně definovanými uličními prostory, které navazují na uliční síť v okolí a srozumitelně tak novou zástavbu začleňují do struktury celé lokality

investor
Laris Trading Company spol. s r.o.
lokace
Kladno
status
DUR, DSP
created by dji camera
BDKLADNO_CShading_LightMix_View08
created by dji camera
created by dji camera
created by dji camera
studio anarchitekt
Telefon
+420 604 974 675
E-mail
info@anarchitekt.cz
Praha
Chocholouškova 8/35
180 00  Praha — Libeň
+420 604 974 675
Brno
Durďákova 359/49
613 00  Brno — Černá Pole
+420 732 227 577