Residence Hotel & SPA
Residence Hotel & SPA

Cílem záměru investora je rekonstrukce historické památky zámku Veselí nad Moravou, její komplexní sanace, oprava a restaurátorské zabezpečení, tak aby mohla sloužit odpovídajícímu účelu a aby byl bez výrazných změn zachován její původní historický vzhled. Součástí rozsáhlého zásahu do staticky narušeného objektu bude mimo vlastních stavebních úprav vnitřních prostor zámku také vybudování nových inženýrských sítí, úprava vnitřního nádvoří a přilehlého okolí zámku s objekty bývalých koníren a úprava okolních venkovních ploch a zeleně. Základem obnovy celého areálu je rekonstrukce hodnotného historického zámku a koníren a nalezení odpovídající náplně pro tyto prostory. Hlavním podkladem při navrhované rekonstrukci byla hloubková archivní rešerše historických podkladů – plánů, fotografií, dokumentů z archivů, stavebně historický a technický průzkum, stratigrafický průzkum barevnosti omítek a průzkum krovů.

investor
Wessels
lokace
Radějov
status
SHP, STUDIE,EIA, DUR, DSP, Dotace
radejov
studio anarchitekt
Telefon
+420 604 974 675
E-mail
info@anarchitekt.cz
Praha
Chocholouškova 8/35
180 00  Praha — Libeň
+420 604 974 675
Brno
Durďákova 359/49
613 00  Brno — Černá Pole
+420 732 227 577